Jak działa InfoGPS?

InfoGPS zapewnia użytkownikom monitorowanie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym wraz z archiwizowaniem wszystkich informacji w chmurze. Każdy pojazd wyposażony w nadajnik GPS wysyła do serwera informacje dotyczące swojej aktualnej lokalizacji i bieżących parametrów jazdy.

W zależności od fizycznych parametrów ruchu częstotliwość wysyłania danych oscyluje w przedziale od 15 do 60 sekund. Dzięki temu Twoje pojazdy pozostają pod stałym nadzorem i kontrolą!

Jak działa historia tras?

Przesłane do serwera informacje są archiwizowane i graficznie odzwierciedlane na mapie. Usługa InfoGPS zapewnia użytkownikowi możliwość monitorowania tras wykonywanych przez kierowców. Za pomocą aplikacji możesz na bieżąco śledzić trasę oraz odtwarzać dowolne trasy wykonane przez Twój pojazd w przeszłości. W ramach comiesięcznej opłaty abonamentowej użytkownik otrzymuje 2 letnią historię danych – nie musisz więc martwić się o konieczność samodzielnego archiwizowania danych historycznych.

Dzięki historii tras użytkownik może sprawdzić:

  • Gdzie jeździły Twoje pojazdy w przeszłości
  • Gdzie parkowały Twoje pojazdy w przeszłości
  • Z jakimi prędkościami pojazdy przemieszczały się po drogach
  • Kiedy i gdzie pojazd wjechał lub opuścił wyznaczoną przez Ciebie strefę
  • Ile czasu trwała jazda pojazdu w dowolnym okresie w przeszłości

 

Wszystkie informacje podane są w przyjazny i intuicyjny sposób, i możesz posiadać do nich dostęp zarówno z poziomu komputera jak również aplikacji mobilnej.

Jak InfoGPS rejestruje postoje?

Każdy punkt postoju obrazowany jest na mapie w postaci ikony umieszczonej dokładnie w miejscu w którym odbywał się postój. Ikona zawiera w sobie pakiet informacji dotyczących przebiegu postoju.

Analizując aktywność pojazdu lub kierowcy użytkownik może zapoznać się z następującym zakresem informacji:

  • datą i godziną rozpoczęcia postoju
  • czasem trwania postoju
  • miejscem postoju.

Powiadomienia i alarmy

W InfoGPS otrzymujesz możliwość tworzenia własnych zdarzeń alarmowych – system będzie stale monitorował wrażliwe dla Ciebie parametry i poinformuje Cię o wykryciu przekroczenia wartości którą wskażesz.

Możesz być informowany o włączeniu i wyłączeniu zapłonu, przekroczeniu prędkości, wjeździe lub wyjeździe z samodzielnie określonej strefy, odpięciu urządzenia z gniazda OBD lub przekroczeniu przez pojazd limitu kilometrów. Każdy alarm możesz otrzymać za pomocą wiadomości SMS lub EMAIL – wybór zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Nie musisz zaglądać do aplikacji kilka razy dziennie – jeśli zdarzenie zostanie wykryte, zostaniesz o tym błyskawicznie powiadomiony.

Paleta zdarzeń alarmowych które możesz definiować jest bardzo szeroka – od Ciebie zależy, o których z nich chcesz być na bieżąco informowany.

Monitorowanie prędkości

Nasz system monitoringu pojazdów GPS pozwala na rejestrowanie i nadzorowanie prędkości z którą poruszają się Twoje pojazdy. Nadajnik na bieżąco przesyła do serwera pakiet informacji dodatkowych, w tym również informację o prędkości z jaką porusza się pojazd. Dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań inżynierskich oraz programowych zapewnia niezwykle dokładną metodę pomiaru prędkości.

Dla każdego pojazdu określić można graniczny poziom prędkości którego przekroczenie powoduje przesłanie wiadomości o wystąpieniu zdarzenia i automatyczne jej wyświetlenie na tablicy alarmowej. 

Graniczny poziom prędkości może zostać określony odrębnie dla każdego pojazdu. System pozwala na analizowanie wszystkich minionych aktywności pojazdu pod kątem jego prędkości. W praktyce użytkownik ma możliwość nie tylko obserwowania geograficznej zmiany położenia pojazdu, ale również ustalenia prędkości z jaką zmiany te zachodziły.

Nadzorowanie prędkości i bezpiecznej jazdy jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki InfoGPS z każdego miejsca i w każdej chwili możesz podjąć interwencję i zareagować na sytuację związaną z przekroczeniem prędkości przez Twojego kierowcę

Raporty, zestawienia i analizy

Dzięki modułowi raportowemu możesz łatwo tworzyć podsumowania, raporty i zestawienia analityczne. Dane generowane w aplikacji możesz eksportować do plików PDF lub edytowalnych arkuszy MS Excel.

Potrzebujesz zestawienia kilometrów które pokonały Twoje pojazdy w minionym miesiącu? Chcesz łatwo sprawdzić prędkości za ostatni tydzień? Musisz przedstawić tabelaryczne zestawienie postojów, które wybrany pojazd zrealizował w ciągu ostatnich 10 dni? Z InfoGPS tworzenie przejrzystych raportów jest prostsze niż myślisz!

Za pomocą kilku kliknięć możesz stworzyć dokładnie taki raport, jakiego potrzebujesz. Szybko, łatwo i intuicyjnie.