Pracownik terenowy – badanie jakości pracy

System monitoringu GPS w swojej bazowej konfiguracji pozwala na kontrolowanie pozycji pojazdu – i co ważne daje szansę na analizę wstecznej aktywności auta w terenie. Pracownik terenowy, realizując swoje obowiązki poza siedzibą firmy posiada dużą swobodę działania i kształtowania dnia pracy według własnego uznania.

Czy właściciel lub osoba zarządzająca flotą może we właściwy sposób nadzorować i reagować na podejmowane przez pracownika wybory? Oczywiście że tak, i to sposób w pełni zautomatyzowany i intuicyjny. System InfoGPS pozwala w ramach cyklicznych raportów przesyłać pełne zestawienia dotyczące zrealizowanych tras i postojów za minione okresy rozliczeniowe (w trybie dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym).

RAPORT Z POSTOJOW

Jak łatwo zauważyć, każdy postój pracownika w wybranym punkcie dostaw/punkcie handlowym/ punkcie serwisowym opisany jest szczegółowo przez parametry rozpoczęcia, długości trwania oraz zakończenia. Na tej podstawie aktywność pracownika terenowego może zostać przeanalizowana przez pryzmat kryteriów jakości i efektywności – i w konsekwencji porównana do jakości pracy innych pracowników terenowych.

O ile więc pracownicy terenowi, samodzielnie kształtujący tryb swojej pracy posiadają szeroki wachlarz swobody – o tyle InfoGPS pozwala Ci analizować i weryfikować, czy podejmowane decyzje zgodne są z wymaganym profilem działania. Taka metoda nadzoru jest możliwie obiektywna, i jest w stanie wskazać odchylenia oraz norm pracy przyjętych w Twoim przedsiębiorstwie.

NEWSLETTER
[wysija_form id="1"]
NEWSLETTER
[wysija_form id="1"]
Copyright 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona wykorzystuje technologię plików cookie | Realizacja iNov.pl