Monitoring GPS w sektorze MSP – czy warto?...

Wielu małych i średnich przedsiębiorców zastanawia się na możliwościami poprawienia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Przedmiotem tych rozważań są nie tylko zasoby ludzkie, ale również środki trwałe wykorzystywane na etapie produkcji dóbr i usług. Monitoring pojazdów GPS jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi służących do redukcji zbędnych kosztów – i w wbrew panującym przekonaniom tej klasy rozwiązania świetnie wpisują się w metody zarządzania w sektorze MSP.

BusinessIntelligence-H-Slide

Do fundamentalnych zalet, które niesie przedsiębiorcy monitoring pojazdów ONLINE należą przede wszystkim:

1. Możliwość rozliczania rzeczywistego czasu pracy pracowników terenowych – w tym weryfikowanie czasu rozpoczęcia pracy, czasu jej zakończenia, struktury dnia pracy w podziale na czas spędzony za kółkiem i czas poświęcony na wizyty u Klientów

2. Prowadzenie analiz porównawczych i korelacji pomiędzy aktywnością pracownika w terenie, a osiąganymi przez niego wynikami sprzedaży lub przychodem generowanym w ramach realizowanych przez niego zleceń. Porównywanie jakości pracy pracowników względem siebie to silne narzędzie pozwalające szybko oceniać efektywność poszczególnych członków zespołu

3. Nadzór nad poprawną eksploatacją pojazdów – a w szczególności możliwość redukowania kosztów napraw będących efektem niewłaściwego traktowania sprzętu/pojazdów przez kierowców. Monitoring pojazdów pozwala na tworzenie reguł i zdarzeń alarmowych, których wystąpienie powoduje wygenerowania stosownej notyfikacji za pomocą kanału SMS lub kanału e-mail. Korzystając z funkcji monitoringu osoba zarządzająca lub właściciel ma możliwość automatycznego nadzorowania prędkości pojazdów, poziomu obrotów, zdarzeń związanych z wjazdem lub wyjazdem ze strefy określonej na mapie, informacji o tankowaniu lub ubytku paliwa w zbiorniku czy danych dotyczących średniego poziomu spalania.

4. Podgląd pozycji ONLINE – wiedza o bieżącej lokalizacji pojazdów i pracowników w terenie pozwala optymalizować dobór jednostki/pracownika do zlecenia – ta funkcjonalność jest szczególnie ważna w przedsiębiorstwach realizujących prace serwisowe/naprawcze/diagnostyczne. Dzięki wykorzystaniu systemów monitoringu GPS pracownik może zostać skierowany do obsługi zlecenia przy wykorzystaniu najbardziej optymalnej drogi przejazdu i w najkrótszym możliwym czasie.

5. Automatyczny strażnik floty – dzięki wykorzystaniu automatycznych raportów cyklicznych, użytkownik nie musi spędzać czasu na ręcznym generowaniu zestawień i analiz. Aplikacje do monitoringu pojazdów pozwalają tworzyć cykliczne, automatyczne raporty obrazujące za pomocą przejrzystych zestawień tabelarycznych trasy pokonane przez pojazdy z zadanym okresie czasu, ilość oraz czas realizowanych postojów, wykresy prędkości na przestrzeni czasu, liczbę oraz ilość wystąpień zdarzeń zdefiniowanych jako zdarzenia alarmowe.

Wszystkie te funkcjonalności oferuje swoim Klientom system InfoGPS – w najbardziej konkurencyjnych cenach na rynku. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do monitoringu Twojej floty – sprawdź nas !

NEWSLETTER
[wysija_form id="1"]
NEWSLETTER
[wysija_form id="1"]
Copyright 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona wykorzystuje technologię plików cookie | Realizacja iNov.pl